Agrita Grosbarte piedāvā:
Izglītojošu izbraukuma autorsemināru cikls
Skaistums kā vislabākā rekomendācija

  1. daļa - Pirmais iespaids. Ārējā izskata nozīme.
  2. daļa - “Es” kā zīmols – māksla sevi parādīt
  3. daļa - Divas tikšanās reizes – “Iepazīsti sevi!”
  4. daļa - Dažādi praktiski knifi, kā saposties svētkiem

Jaunumi

Smaidi un Tev veiksies!

02.02.2019 - 21:20
02.02.2019 - 21:35

kopā ar LU profesori,pasniedzēju Dr.paed.,Mg.phil. Zandu Rubeni tiekoties divu lekciju ciklā "Vai esam gatavi Z paaudzei? Digitālā laikmeta bērni ģimenē un skolā."Paldies par atraktivitāti,emocijām un izglītošanu....!

02.02.2019 - 20:51
22.12.2018 - 23:43