Pašvērtējuma ,pārliecinātības celšana,iekšējās būtības stiprināšana...

     "Pastāvēs ,kas pārmainīsies"./Rainis/

Sarunas par dzīvi, psiholoģisks atbalsts ,pārmaiņu treniņi ,pārliecības celšana /savu iekšējo resursu,spēju potenciāla un talantu atpazīšana /šajā ārkārtas laikā, ievērojot noteikto piesardzību ,arī brīvā dabā -parkā ,mežā vai pie jūras.

 60 min.-35 Euro /izrakstu čeku vai rēķinu/  Zvani droši un sarunāsim  mob. tel. 29272033

Ārkārtas gadījumos ekspres konsultācija par ziedojumu! 

"Aiz katra veiksmīga vīrieša ir gudra un mīloša
  sieviete", -vēsta angļu sakāmvārds

......atceries par kameni. Pēc fizikas likumiem viņas spārni ir par mazu ķermenim un  nespēj lidot. Bet viņa to nezin, un lido...