Ķeguma komercnovirziena vidusskola aicina...28.01.2020.

Šodien dalījos pieredzē un zināšanās par pārmaiņām un pārvērtībām vizuālajā tēlā, kā arī to, cik svarīga loma ir cilvēka ārējam izskatam un manierēm, piesakot sevi darba tirgū. Pasākumā skolēni tika iepazīstināti ar stilista,plaša profila friziera ,vizāžista, fotogrāfa profesiju.Par to kā hobijs var pārtapt par profesiju. Paldies Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēniem par ieinteresētību ! Pateicos Vitai Spilbergai un Ilzei Dziemisovai par aicinājumu!

http://skaistumastudija.lv/izglitojoss-praktisks-izbraukuma-autorseminar...